Rigging

Pipe & Drape och Tyger (6)

Övrigt

Produkt Beskrivning Kvantitet
Produkt Beskrivning Kvantitet
WENTEX P&D DRAPE SUPPORT HORISONTELL 1,2 - 1,8M
WENTEX P&D VERTICAL + 4 POINT MIKROFONSTATIV ADAPTER
WENTEX P&D DRAPE SUPPORT HORISONTELL 1,8-3,0M
WENTEX P&D UPRIGHT VERTIKAL 1,8-4,2M
GLOBAL TRUSS CC50401 BASEPLATE ADAPTER
GLOBAL TRUSS MULTIBASEPLATE PLATTA 45x45CM x 5MM