Digital bolagsstämma

Digital bolagsstämma

Från och med den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digital bolagsstämma, årsstämma eller föreningsstämma. Det finns många fördelar med att det nu är lagligt att hålla bolagsstämmor helt digitala, och med rätt teknik och teknikpartner finns det oändligt med möjligheter. Centas är proffs på teknik och erbjuder en helhetslösning för bolagsstämmor.

Med Centas som teknikpartner under en bolagsstämma eller föreningsstämma vet ni att ni får en helhetslösning som passar er. Tillsammans med er sätter vi ihop ett skräddarsytt produktpaket som vi installerar och konfigurerar innan själva stämman. Och självklart har vi även med tekniker på plats under hela bolagsstämman för att säkerställa att ni får ut det ni vill av tekniken, så att ni kan slappna av och fokusera på innehållet.

Fördelar med en digital bolagsstämma

Det finns som sagt många fördelar med att det nu är möjligt och lagligt att hålla helt digitala bolagsstämmor, bland annat:

  • Ökar tillgängligheten – fler aktieägare kan delta utan att behöva resa långt och ta ledigt från arbetet.
  • Kostnadseffektivt – digitala bolagsstämmor minskar kostnaderna för både företaget och deltagarna. Företaget kan spara in på lokalkostnader och deltagarna slipper resekostnader.
  • Säkerhet och integritet – rätt digitala plattformar erbjuder hög säkerhet och garanterar att personuppgifter skyddas enligt GDPR.
  • Ökad effektivitet – med digitala verktyg kan röstning och dokumenthantering underlättas och effektiviseras.
  • Miljövänligt – genom att erbjuda digitala alternativ för deltagare minskar antalet resor och bolagsstämman kan genomföras på ett mer miljövänligt sätt.
  • Flexibelt – det gör det möjligt att hålla hybrida stämmor, vilket gör att deltagare på bolagsstämman eller föreningsstämman själva kan välja vilken typ av deltagande som passar dem bäst.
  • Högre deltagarantal – om deltagare kan delta på det sätt som passar dem bäst ökar chanserna för att fler aktieägare eller föreningsmedlemmar deltar.
  • Bättre förberedelser – med de digitala plattformarna kan material och information på ett enkelt sätt distribueras i förväg och deltagare kan förbereda sig i god tid.
  • Förbättra dokumentation – digitala bolagsstämmor ger en helt annan möjlighet till dokumentation av stämman. Diskussioner kan spelas in och protokoll kan enkelt skickas ut och arkiveras.

Centas har ljud, ljus och bild

Centas har allt som behövs när det kommer till ljud, ljus och bild under en bolagsstämma, digital eller på en fysisk plats. Tekniken vi använder oss av under en bolagsstämma garanterar att deltagarna tydligt hör och kan ta del av det som presenteras och sägs under bolagsstämman.
I en lokal anpassar vi högtalare och mikrofoner för att ljudet ska nå alla deltagare i lokalen. Vid hybrida eller digitala bolagsstämmor ser våra tekniker till att ljudet hörs tydligt och klart samt att det synkas med presentationer för de som deltar över den digitala plattformen.

Våra högkvalitativa bildskärmar och LED-väggar ser till att presentationer och material som visas under bolagsstämman är skarpa och lätta att ta till sig för deltagarna, oavsett om de befinner sig på plats eller om de deltar digitalt.

Legimeet har anmälan, röstning och resultat

Centas samarbetar med Legimeet för att leverera en helhetslösning till digitala bolagsstämmor. Legimeest är ett företag som erbjuder en säker och användarvänlig lösning för hybrida, digitala och fysiska stämmor och andra formella möten. Företaget riktar sig till börsnoterade och onoterade företag samt större föreningar. I plattformen kan alla delta i diskussioner och omröstningar snabbt och enkelt på lika villkor, oavsett var de befinner sig.

Från planering till resultat

Legimeets tjänster innefattar hela mötesprocessen från planering och mötesadministration till genomförande och sammanställning av resultat och röstlängd. Systemet stödjer olika mötesformat – hybrid, digitalt och fysiskt – och erbjuder fullständig interaktivitet för diskussion och omröstning. Tjänsten kräver ingen installation och fungerar på alla enheter. De erbjuder också verktyg för anmälan, digital poströstning och fullmaktshantering, samt olika säkerhetsfunktioner som svenskt BankID och tvåfaktorsautentisering.

Med andra ord hjälper Legimeet dig med den administrativa processen och du får full kontroll över stämman.

Säker och användarvänlig plattform

Legimeet garanterar att deras system är kompatibelt med EU-regelverk och svensk lagstiftning, inklusive GDPR för skydd av personuppgifter, vilka lagras i Sverige. Bolaget har vunnit utmärkelsen Financial Times Tech Champion 2021 och har flera partners, däribland Twebcast, NVR och BankID.

Kunder som använt Legimeet har uppskattat deras förmåga att underlätta digitala och smidiga möten, vilket bidrar till en säker, användarvänlig och professionell mötesupplevelse där alla kan delta på lika villkor, oavsett var de befinner sig.

Digital bolagsstämma säker plattform

Centas + Legimeet = allt du behöver

Tillsammans har vi en lösning för er bolagsstämma som innehåller allt ni behöver. Du får tekniken och säkerheten som krävs för en bolagsstämma, och erfarna partners som planerat bolagsstämmor i många år. Hör av dig till oss så hjälper vi dig i planeringen av bolagsstämman och i valet av produkter för att få till en fysisk eller digital bolagsstämma som uppfyller alla krav och önskningar.