Årsstämma med teknik som funkar

Teknik till årsstämma

Arrangera årsstämma

Planera, arrangera och genomföra stora årsstämmor och bolagsstämmor kräver en hel del, inte minst teknik som fungerar. Centas hjälper företag, event- och kommunikationsbyråer att arrangera årsstämmor. Under åren har vi stöttat årsstämmor för stora namn som NIBE, SEB, HM, Husqvarna och haft ett långvarigt samarbete med Investor och Newsmakers. Vi ser till att ni har professionellt ljud och ljus samt att den digitala röstningen fungerar felfritt. 

Årsstämma – ett lagstyrt event

En årsstämma har många likheter med andra event som ständigt hålls i Sverige. Det är många människor som samlas på en och samma plats, de ska kunna se och höra talarna tydligt och förmodligen ska de kunna ta del av någon slags presentation på en skärm.

Men en årsstämma eller bolagsstämma innehåller också delar som gör att det står ut jämfört med andra event. Årsstämman ska enligt lag hållas i företag, vilket gör att det finns regleringar som måste följas och krav som måste uppfyllas. Det är bland annat viktigt att röstning fungerar som den ska, det är ytterst viktigt att åhörare ska kunna göra sin röst hörd, ska årsstämman sändas digitalt måste det fungera felfritt och dessutom måste innehållet som sänds ut vara säkert så att känslig information inte sprids.

Digital årsstämma

Från och med 1 januari 2024 är det lagligt att hålla helt digitala årsstämmor. Det ger många fördelar för både företag och deltagare. Bland annat:

  • Kostnadseffektivt – genom att slippa lokalkostnader kan företaget minska kostnaderna, deltagarna slipper resa och ta ledigt från arbetet och på så sätt minska sina kostnader.
  • Ökad flexibilitet och tillgänglighet – digitala årsstämmor eller hybridstämmor gör det möjligt för intressenter att delta på det sätt som passar dem bäst. Det gör det tillgängligare för fler och ökar chansen för att fler deltar.
  • Förbättrad dokumentation – på de digitala plattformar som finns idag kan ni skicka ut information och material i god tid, spela in diskussioner under årsstämman samt säkert distribuera och arkivera protokoll efter årsstämman.
  • Hög säkerhet – genom BankId och tvåfaktorsautentisering är säkerheten på digitala plattformar hög och varje deltagares integritet och personuppgifter skyddas enligt rådande lagstiftning.

Centas samarbetar med Legimeet

Under årsstämmor, föreningsstämmor och digitala bolagsstämmor samarbetar Centas med Legimeet som erbjuder en säker plattform för stämmor. Företaget har en användarvänlig och säker plattform för alla typer av årsstämmor och föreningsstämmor; digitala, fysiska och hybrida. Plattformen kan med fördel användas av större och mindre företag, börsnoterade såväl som onoterade, samt av större föreningar.

Legimeets erbjudande inkluderar hela processen när det kommer till att arrangera en årsstämma, från planering till sammanställning av resultat. Plattformen de har tagit fram gör det enkelt för deltagarna att interagera och vara en aktiv part under årsstämman, oavsett om de deltar på plats eller digitalt. Dessutom underlättar det diskussioner och gör att omröstningar kan genomföras snabbt och effektivt.

Legimeets plattform följer svensk lagstiftning och EU-regelverk, personuppgifter skyddas och lagras i Sverige.

Teknik till årsstämma

Teknik till årsstämma

När vi agerar teknikpartner till årsstämman brukar vi leverera en helhet av teknik för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Vi sätter ihop produktpaketet, installerar, konfigurerar och testar allt innan årsstämman startar. Vi har också en eller flera tekniker på plats under stämman för att ni alltid ska ha en person att vända er till för tekniska frågor. Ska årsstämman sändas digitalt är det våra tekniker som ser till att sändningen går ut med rätt bild och ljud.

Ljud, ljus och bild till årsstämma

Kristallklart ljud, väl avvägd belysning och skarpa bilder är något av grunden för tekniken vid en årsstämma. Helheten ger en professionell presentation av företaget.

Ljud anpassat till situationen

Ljudkvaliteten är avgörande för att åhörarna ska kunna ta del av företagets presentation och det är även avgörande för att företaget ska kunna ta del av sina intressenters åsikter och frågor. Centas levererar mikrofoner och högtalare för skarpt ljud som anpassas till lokalen i fråga.

Ljussättning för fokus och stämning

Ljussättningen är inte bara viktig för att företagets representanter och presentationer syns på scenen och i den digitala sändningen. Det är också viktigt för att sätta rätt stämning och atmosfär för årsstämman. Centas har bakgrundsljus i alla olika färger och spotlights för att sätta fokus på det viktiga. Våra tekniker på plats kan anpassa ljuset allt eftersom årsstämman fortlöper.

Presentationer och digitala sändningar

Bildteknik innefattar både visningsteknik i form av skärmar eller projektorer samt högupplösta kameror för att filma vad som händer på scen och visa det på skärmar eller sända årsstämman digitalt till fler åhörare. En skarp bild under hela årsstämman ger ett professionellt intryck och minimerar risken för att åhörare missar viktig information och att missförstånd uppstår.

Bolagsstämma

Varje årsstämma är unik

Centas har levererat teknik till tillräckligt många årsstämmor genom åren för att veta att varje stämma är unik och kräver anpassade lösningar. Vi skräddarsyr tekniklösningen för varje årsstämma vi är med och planerar. Ni talar om vad ni har för behov och önskningar och vi väljer teknik som uppfyller era krav.

Specialteknik till årsstämmor

Speciella önskemål kan vara att årsstämman ska livestreamas för att nå intressenter som befinner sig på en annan plats eller för att fler ska kunna delta än vad lokalen tillåter. Vi har kamerorna och plattformarna som krävs för att kunna livesända årsstämman på ett säkert sätt. Våra tekniker sitter med under hela eventet och ser till att ljud och bild går ut till de som deltar digitalt. Det gör att alla deltagare får sömlös och professionell upplevelse av stämman, oavsett var personen befinner sig.

Interagera under årsstämman

Med hjälp av interaktiva verktyg och plattformar kan vi göra det möjligt för åhörare som är med digitalt att delta aktivt under stämman. Interaktiva verktyg gör det möjligt att även dessa åhörare kan ställa frågor och delta i diskussioner.

Säker årsstämma

En årsstämma kan innehålla information som inte ska delas utanför mötet och dess deltagare. Centas erbjuder tekniklösningar med hög säkerhet som garanterar att årsstämmans data är skyddad.

Modern årsstämma kräver bra teknik

Centas håller sig ständigt uppdaterade på ny teknik och trender. Vi erbjuder våra kunder den senaste och bästa tekniken för att kunna leverera en upplevelse som överträffar förväntningarna. Dessutom har vi en genuin passion för event och för att göra det bästa av varje evenemang. Hör av dig till oss för att få en tekniklösning som passar er årsstämma och som uppfyller era önskningar.