SAMSUNG HMX-H1000P

KAMERA 1920*1080 TIDSINTERVALL INSP.