SENNHEISER ASA-1

AKTIV ANTENNFÖRDELARE UPP TILL 4 MOTT.